آتشه تجارتی

کنفرانس جلب‌و جذب سرمایه گذاری های ترکی در سکتور انرژی افغانستان با مشارکت انجمن صادرات تکنولوژی های الکترونیک و برق ترکیه و اشتراک بیشتر از 20 شرکت ترکی در تالار کنفرانس های موسسه مذکور به تاریخ 13 نوامبر 2018 برگزار گردید. این برنامه با پیام خوش آمدید توسط معاون این انجمن افتتاح گردید و متعاقبا محترم ذکریا بارکزی جنرال قنسول جمهوری اسلامی افغانستان مقیم استانبول سخنرانی جامع در رابطه به روابط تاریخی میان افغانستان و ترکیه از زمان سلجوقی ها، اتاترک و بخصوص در دو دهه گذشته داشته و از دیدگاه جدید ریس جمهور افغانستان محمد اشرف‌ غنی مبنی بر اینکه افغانستان نقطه وصل منطقه بوده و از پروژه هایTAPI،TAP, CASA 1000 بطور مثال های عملی این دیدگاه صحبت نموده پالیسی های اقتصادی افغانستان را بصورت واضح بیان نمودند.

بعدا اتشه تجارتی افغاستان روی فرصت های سرمایه گذاری سکتور انرژی افغانستان بخصوص قانون خدمات برق، قانون مشارکت عامه و سکتور خصوصی، محیط تجارتی و ریفورم های جدید که باعث قرار دادن افغانستان به یکی از کشور های درجه اول بهبود دهنده و اصلاح طلب در سطح جهان گردید‌ بیان نموده و‌متعاقبا روی وضعیت انرژی فعلی، کمبودات و تقاضا انرژی و منابع تولیدات‌ انرژی در داخل افغانستان، پروژه های فعلی انرژی، پروژه های که آماده سرمایه گذاری های ملی و بین المللی در بخش آفتابی، آبی و بادی در چهارچوب قانون مشارکت عامه و خصوصی می‌باشد برای اشتراک کننده‌گان تشریح نموده و به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه نمود. و در اخیر سه شرکت ترکی علاقمندی شانرا برای سرمایه گذاری در بخش گاز به برق، برق آفتابی و بادی‌ابراز نمودند و درخواست ملاقات های تعقیبی جداگانه با اتشه تجارتی نمودند.

قابل یاد آوریست که از توجه و همکاری شخص معین و سرپرست وزارت انرژی و آب محترم خلمی صاحب و همکاران تخنیکی شان در قسمت تهیه و مرور تخنیکی پریزنتیشن جلب سرمایه گذاری شرکت های ترکی در سکتور انرژی افغانستان ما را همکاری نمودند تشکر وقدردانی نماییم.