بخش فرهنگی

تجلیل از روز دوستی افغانستان-ترکیه

جایگاه بلند سیاسی و نظامی ترکیه در معادلات منطقه ، نقش تاریخی و سنتی آن در جهان اسلام، عضویتش در پیمان ناتو  و موقعیت جفرافیایی آن که حلقه وصل آسیا و اروپا و پل رابط شرق به غرب و جهان اسلام به اروپا میباشد. این همه مبین سنگینی کفه نفوذ ترکیه در منطقه و تاثیر گذاری آن در داد وسته های منطقه ی میباشد.

از سوی دیگر نگاه اعتدال گرایانه، اسلام گرایان ترکیه و تعامل و تجربه دیموکراتیک مآبانه آنان با مقوله قدرت، میتواند مدل و الگوی خوبی در خاور میانه بحران زا و ملتهب باشد.

این در حال است که در چهار دهه گذشته کشور ما شاهد تحولات و فراز و فرود های فروان بوده و برغم ماجرا جویهای برخی از کشور های منطقه و دخالت مستقیم آنان در آشوب آفرینیها؛ رد پای ترکیه در افغانستان صلحجویانه و دوستی آن بی شائبه و بی غرضانه بوده است، بدون تردید دولتمردان افغانستان در چند دهه پیشین از موضع دوستانه و صلحجویانه ترکیه طوریکه لازم است استفاده لازم نکردند.

از این رو لازم است عمیق تر و جدی تر بدین بحث پرداخت و در راستای تحکیم و تعمیق رابطه دوستانه افغان ترک طرح نو و برنامه های تازه ریخت تا درخت تنومندی دوستی هر دو کشور پربار تر و پر ثمر گردد.

بحث و گفتگو ، دیالوگ و گفتمان در خصوص مشترکات فرهنگی افغانستان و ترکیه ، افقهای تازه ی در ساحات دوستی هر دو کشور خواهد گشود و دستگاه دیپلوماسی ما میتواند این کوله بار را بعهده بگیرد و در ساحات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی پویاتر و جدی تر طراحی و برنامه ریزی نماید.

از این رو جنرال قونسلگری افغانستان مقیم استانبول طرح تجلیل از روز دوستی افغان ترک را ریخت تا تجلیل از این روز به تحلیل و گفتمان کلان فرهنگی در میان فرهنگیان، کار شناسان، نخبگان، سخن پردازان و تحلیلگران سیاسی تبدیل شود و در یک همایش کلان بی پیشینه دوستی هر دو کشور به باز خوانی گرفته شود.

محفل تجلیل از روز دوستی افغان ترک یوم جمعه مورخ 16 مارچ سال روان میلادی در سالن: حرکت انسانیت و مدنیت در منطقه ایوب سلطان شهر استانبول، با حضور پر رنگ مقامات بلند پایه هر دو کشور، دیپلماتان خارجی، نمایندگان پارلمان، فرهنگیان، نخبگان، رسانه های جمعی و خبرنگاران با شکوه برگذار گردید و تلاشهای شبا روزی کارمندان قونسلگری به ثمر نشست.

گفتنی است نهاد انسانیت و مدنیت به ریاست مهندس جواد محمد، یک نهاد فرهنگی هست که از سه دهه بدین سو با افغانستان آشنایی و همکاری و نگاه دوستانه و مهربانانه به افغانها دارد.

جنرال قونسل افغانستان محترم زکریا بارکزی قبل از برگذاری محفل با آقای مهندس جواد ملاقات نموده و از همکاری آنان نسبت به افغانستان ابراز قدر دانی نموده و تاکید داشتند که رهبر جدید قونسلگری مجدانه در راستای تعمیق پیوند دوستی در چهار چوب پالیسی های مدون دولت وحدت ملی سعی می ورزد.