بیوگرافی محترم محمدامین یعقوبی؛

آقای محمد امین یعقوبی در سال 1979 میلادی در ولایت جوزجان متولد گرديده؛ دوره لیسه را در ولایت جوزجان، دوره لیسانس را در ولایت بلخ در  پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی و دوره ماستری را در پوهنتون کابل در رشته‌ی روابط بین الملل به اتمام رسانده است.

وی از سال 2004 بدینسو در چوکات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در پست های مختلف آن وزارت؛ از جمله نمایندگی وزارت امور خارجه در بلخ و ریاست مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه ایفای وظیفه نموده است.

ماموریت های دیپلوماتیک وی در سال های 2013 – 2015 به حیث سکرتر دوم سفارت افغانستان در باکو آذربایجان بوده و به مدت سه سال ایفای وظیفه نموده است و در تاریخ 20/03/2020 به حیث سکرتر دوم جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم استانبول مقرر و آغاز به کار نموده است.

محترم محمد امین یعقوبی به تاریخ 12 سپتمبر 2022 به حیث سرپرست جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی  افغانستان در استانبول مقرر گردیده است.

آقای محمد امین یعقوبی دارای چهار فرزند؛ دو پسر و دو دختر می باشد.