Pasaport

PASAPORT

Umuma Mahsus Elektronik Pasaport Başvurusu:

Pasaport Yasası’nın 14. ve 12. Maddelerine öngörülen pasaport için talepte bulunan kişinin, Afgan Uyrukluğu’nun ispatlaması gerekir. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen uygulama yönetmeliğe uygun olarak başvurana pasaport verilecektir.

Kimlik kartının (Tazkira), Afghanistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.

Kaybından Dolayı yeni Pasaport Başvurusu:

1: Pasaport Yasası’nın 28. maddesine göre, ülke içinde veya dışında pasaportunu kaybeden bir kişinin emniyet birimlerinden kayıp tutanağı alması ve ilgili yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermesi gerekmektedir.

2: Pasaport Yasası’nın 28. Maddesi, 1. fıkrasında belirtilen kişinin pasaportu bulunmazsa, ancak  iki pasaport harcının değerinde ödemesi koşulu ile yeni bir pasaport başvurusu yapabilir.

Pasaport Defterinin Yanmasından dolayı pasaport başvurusu :

 1: Pasaport Yasası’nın 29. maddesi uyarınca kişinin pasaportunun  yanması durumunda Emniyet Müdürlüğü’nün yanık durumunu onaylamasından sonra yeni bir pasaportun verilmesini pasaport düzenlemeye yetkili mercii den isteyebilir.

2: Pasaport düzenleyen yetkili mercii pasaportun yanarak geçersiz hale geldiğinin tespiti sonucunda geçersizliğini ilgili idari birimler aracılığıyle ilan etmesi ve bu birimlere bilgilendirmesi gerekir. Bu şekilde bu yasanın hükümlerine uygun olarak yeni pasaport düzenlenebilir.

Para Cezası:

Pasaport Yasası’nın otuz yedi maddesine göre, kendisinin veya başkasının pasaportunun bozulmasına veya imha edilmesine neden olan kimsenin 240 ABD Doları para cezasını nakit olarak ödemesi gerekmektedir.

Pasaport Başvurusu için Gerekli Belgeler:

Pasaport kanununun 19. maddesine göre, Umuma mahsus elektronik pasaport almak için aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

1: Vatandaşlık Tazkiresi

2: Dilekçe ( Yazılı pasaport talebi)

3: Dört adet standart fotoğraf (5.4 cm’de 5.4 cm’lik beyaz arka plan Biyometrik).

4: Pasaport başvuru formunun doldurulması.

Pasaport Harcı: Umuma mahsus pasaportun fiyatı120 ABD dolarıdır. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

Not: Pasaport başvurunuzun sonucunu hakkında bilgi, cep numaranıza bir mesaj ile tarafımızdan iletilir.