شکایت

درنو هیوادوالو ،
نوموړې نماینده ګی د قونسلګرۍ خدماتو دچمتو کولو او لاښه ودي ورکولو لپاره دمراجعینو دشکایتونو دترلاسه کولو په موخه لاندې بریښنالیک چمتو کړی.
Complaints@afghanconsulate.org.tr
درنو هیوادوالو، تاسو کولای سئ د قونسلۍ خدماتو په اړه خپل شکایتونه د پورته ذکر سوي بریښنالیک له لارې دقونسلګرۍ سره شریک کړئ ترڅو وکولای سو غوره او پر وخت خدمات تاسو ته وړاندې کړو.
په درناوي