د مېاشتې غوره کارکوونکی

 

د محترم ادریس یوسفزی پیژندګلوی :
محترم ادریس یوسفزی د دغه قونسلګری تخنیکی کارمند چی له څه مودی را پدیخوا په استانبول کی د افغانستان جنرال قونسلګری دنده اجرای کړی چی یولس کلنه کاری تجربه په دولتی او شخصی ارګانو کی لری ، اوس مهال د ویب سایت او ډیتابیس د جوړولو په خاطر د دغه قونسلګری د غوره کارمند په حیث پیژندل شوی دی.